Bocianowo wypięknieje

  • 27.11.2020, 13:21
  • KB
Bocianowo wypięknieje UM Bydgoszcz
Dawne tereny przemysłowe w północnej części Bocianowa mają szansę na zmianę wizerunku i stworzenie tu współczesnego fragmentu miasta. Plan zakłada realizację nowych ulic poprawiających obsługę komunikacyjną tego obszaru. Rada Miasta uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który ułatwi prowadzenie inwestycji. Zobacz na animacji przygotowanej przez urbanistów, jak może zmienić się charakter tej części Bydgoszczy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo-Artyleryjska” w Bydgoszczy, obejmuje obszar o powierzchni ok. 34,8ha, ograniczony ulicami: Artyleryjską, Rycerską, Ogrodową, Racławicką, Bocianowo, Pomorską, Chocimską, Gdańską. Jego uchwalenie to szansa na wprowadzenie nowej jakości w kolejnym fragmencie Bydgoszczy. Ustalenia przyjętego właśnie planu, dają możliwość trasowania nowych dróg, przekształceń zaniedbanych terenów poprzemysłowych i aktywizacji bardzo atrakcyjnie położonej części Bocianowa.

 

Mieszkania zamiast hal i magazynów

 

Tereny pomiędzy ulicami Rycerską, Świecką i Pomorską przez wiele lat były zapleczem dla bydgoskiego węzła kolejowego. W 1912 powstał w tej części miasta gmach dworca towarowego. W połowie lat 60. XX wieku towarowy dworzec przy ul. Rycerskiej stracił dawne znaczenie. Budynki i przyległe place w trakcie użytkowania przystosowano przede wszystkim do celów magazynowych. Obecnie w tej części miasta rozpoczęły się pierwsze duże projekty deweloperskie. Wprowadzanie harmonijnej nowoczesnej architektury, skoordynuje nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony 25-go listopada przez Radę Miasta.

W oparciu o ustalenia planu możliwe będą przekształcenia funkcjonalne na terenach zabudowy poprzemysłowej, lokalizacja współczesnej zabudowy usługowo-mieszkaniowej o znaczeniu centrotwórczym, wpisującej się w historyczny układ kwartałów zabudowy śródmiejskiej oraz kształtującej nowy wizerunek terenów od strony ul. Artyleryjskiej. Plan ustala wymogi w zakresie skali i gabarytów nowej zabudowy oraz określa zasady wkomponowania w istniejącą tkankę miejską. W granicach obszaru objętego planem występuje liczna zabudowa zabytkowa, pośród której wyróżnić można historyczne pierzeje ulicy Ogrodowej, Rycerskiej, Bocianowo, Kościuszki, Chocimskiej i Gdańskiej, gmach administracyjny dawnego dworca towarowego oraz wpisany do ewidencji zabytków zespół dawnych budynków koszarowych, pochodzących z drugiej połowy XIX w. zwany „Londynkiem”. Plan obejmuje ochroną zachowane, cenne historyczne obiekty, wprowadzając szereg ustaleń związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, w tym wymóg zachowania obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, czy nakaz zachowania lub odtworzenia historycznych form dachów, detali architektonicznych i stolarki.

Nowa śródmiejska ulica

Plan stanowił będzie podstawę dla rewaloryzacji historycznie ukształtowanych kwartałów zabudowy śródmiejskiej, umożliwiając jej uzupełnienie oraz remonty i przebudowę budynków o niskich walorach architektonicznych, znajdujących się w złym stanie technicznym. Ponadto plan określa zasady obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych, w tym umożliwi budowę przedłużenia ul. Chocimskiej na odcinku od ul. Pomorskiej, do istniejącej pętli tramwajowej i autobusowej przy ul. Zygmunta Augusta, gwarantującej skomunikowanie północnej części Bocianowa i Śródmieścia z okolicami dworca kolejowego Bydgoszcz Główna. Zgodnie z założeniami projektowana ulica będzie miała charakter śródmiejski, czego wyrazem będzie lokalizacja lokali usługowo-handlowych w parterach budynków i szerokie chodniki gwarantujące bezpieczny ruch pieszych i nasadzenia alejowe drzew.

Odsunięcie linii zabudowy od ulicy, da też możliwość tworzenia przestrzeni półprywatnych, wprowadzenia zieleni niskiej przed budynkami i sytuowania ogródków gastronomicznych.

Dodać należy, że parametry przyjęte dla rozwiązań drogowych, dają możliwość wprowadzenia transportu publicznego dla obsługi obszaru np. linią tramwajową, o której przebiegu zadecydują analizy wielokryterialne zawarte w odrębnych opracowaniach specjalistycznych. Projekt planu zakłada również zmianę sposobu zagospodarowania terenów kolejowych, usytuowanych bezpośrednio wzdłuż ul. Artyleryjskiej, które przeznaczone zostaną m.in. na rozbudowę układu komunikacyjnego trasy W-Z oraz nasadzenia zieleni izolacyjnej, chroniącej projektowana zabudowę mieszkaniową przed hałasem generowanym przez ruch samochodowy.

Przestrzeń z potencjałem

By lepiej pokazać możliwości jakie tworzy uchwalony plan Miejska Pracownia Urbanistyczna przygotowała filmową animację. Zapraszamy do jej obejrzenia TUTAJ.

KB

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu Bydgoski Portal Internetowy Bydgoszcz.COM, którego właścicielem jest firma MPI.PL z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Stary Rynek 5 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe