Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Obsługa Kanałów Social Media

Zaktualizowano studium dotyczące estetyki miasta

Miejska Pracownia Urbanistyczna przedstawiła projekt aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy. Wprowadzono do niego część uwag zgłaszanych przez mieszkańców w czasie długich konsultacji. Zaktualizowane studium na terenach mieszkaniowych zabezpieczy zdecydowanie więcej terenów pod zieleń. Ostateczną decyzję o przyjęciu zaktualizowanego dokumentu podejmą radni.
Zaktualizowano studium dotyczące estetyki miasta
Autor: UM Bydgoszcz/ Wizualizacja

- Studium to główny dokument kreujący politykę przestrzenną całego miasta, który diagnozuje aktualną sytuację społeczno-gospodarczą miasta oraz określa kierunki rozwoju przestrzennego. Zakończyliśmy prace nad jego aktualizacją. Został on poddany dwukrotnym konsultacjom, które były okazją do wprowadzania zmian i dyskusji z mieszkańcami. Posiadając spójny i aktualny dokument możemy podejść systemowo do zagadnień związanych z np. ochroną środowiska, dziedzictwa kultowego i zabytków, systemów transportowych , czy uporządkowania infrastruktury wodno-ściekowej, energetycznej itp. Należy podkreślić, że zapisy studium nie są wiążące dla wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzję o przyjęciu studium podejmą radni  - mówiła podczas konferencji prezentującej założenia zaktualizowanego dokumentu dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Anna Rembowicz-Dziekciowska.

Stary Fordon równie cenny jak Stare Miasto

Zapisy studium w sposób szczególny ochronią obszary śródmiejskie w centrum Bydgoszczy oraz w Starym Fordonie. Mają umożliwiać podnoszenie rangi tych terenów, lepiej chronić obiekty zabytkowe i zatrzymać proces wyludniania. Sprzyjać ma temu wprowadzanie zabudowy mieszkaniowej uzupełniającej. Równocześnie lepiej chroniony ma być krajobraz miasta m.in. poprzez ochronę panoramy Starego Fordonu, punktów widokowych na Stare Miasto, dostosowanie gabarytów nowej zabudowy do istniejącej tkanki miasta. Najwyższa zabudowa lokowana ma być pomiędzy ulicami Fordońską i Kamienną.

Nowa zabudowa i tereny pod rozwój

Studium umożliwi też wprowadzanie nowej zabudowy w różnych standardach i lokalizacjach. Urbaniści zwracali uwagę, by udostępniane tereny miał dobry dostęp do komunikacji, usług, terenów zielonych i wykorzystywały jeśli to możliwe istniejące uzbrojenie. Aktualizacja studium da możliwość wprowadzania zabudowy mieszkaniowej m.in. na osiedlu Bydgoszcz wschód, które straciły charakter produkcyjny. Studium umożliwi też w przyszłości lokowanie zabudowy mieszkaniowej na górnym tarasie Fordonu, Prądach i Jachcicach po poligonie.

Studium zabezpieczy też nowe tereny aktywności gospodarczej. To przede wszystkim obszary położone wokół Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego pomiędzy ulicami Nowotoruńską i obwodnicą. Utrzymany został produkcyjny charakter terenów w rejonie Rynkowa przy torach kolejowych oraz Osowej Górze. Studium określa także na tych terenach minimalny poziom tak zwanych powierzchni biologicznie czynnych.
Projekt dokumentu uwzględnia też możliwość budowy portu intermodalnego w Emilianowie i portu w Łęgnowie. Wygaszany stopniowo będzie produkcyjny charakter terenów w rejonie osiedli Bydgoszcz Wschód, Siernieczek i Brdyujście.

 

Więcej zieleni

System przyrodniczo –rekreacyjny będzie bazować na zwartych terenach zieleni oraz terenach wokół Brdy i Kanału Bydgoskiego. Studium uwzględnia zazielenianie ciągów komunikacyjnych – przede wszystkim tworzenie alei oraz tworzenie wzdłuż rzeki ciągów pieszo-rowerowych. Studium ma zabezpieczać również dostęp do rzeki.
W porównaniu z poprzednim dokumentem zaktualizowane studium zdecydowanie lepiej chroni zieleń między innymi na Kapuściskach, Błoniu i w Nowym Fordonie. Tylko w obszarze zawartym pomiędzy ulicami Rejewskiego- Akademicką – gen. Andersa i torami kolejowymi, obecnie obowiązujące Studium przewiduje około 10 hektarów terenów zieleni, podczas gdy projekt nowego studium przewiduje aż 65 hektarów.  Warto podkreślić, że dla terenów mieszkaniowych wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ustalono na bardzo wysokim poziomie 40%.
Studium uwzględnia też dostosowanie miasta do zmian klimatu. Zabezpiecza tak zwane kanały napowietrzające i strefy regeneracji powietrza, retencjonowanie wód, uwzględnia możliwość powstawania farm fotowoltaicznych.

 

Strefy dla pieszych w ścisłym centrum

Studium zabezpiecza też tereny pod zmiany i rozwój systemu transportowego. Zredukowana po wybudowaniu obwodnicy zostanie ranga ulic takich jak Wyszyńskiego, Jana Pawła II i Wały Jagiellońskie. Niezmiennie rekomendowane przez urbanistów jest powstanie m.in. wschodniej obwodnicy miasta od węzła Lotnisko w kierunku ul. Chemicznej i Fordonu oraz ulicy  Ciszewskiego, która zdejmie ruch z ul. Pod Skarpą w Nowym Fordonie. Studium przewiduje konsekwentnie ograniczanie ruchu w ścisłym centrum miasta. Docelowo planowane jest stworzenie wokół placu Teatralnego, a także części ul. Poznańskiej strefy z preferowanym ruchem pieszych. Będzie to możliwe po rozbudowaniu trasy WZ, wybudowaniu ul. Nowomazowieckiej i przebudowie ul. Grudziądzkiej.

 

Czym jest studium?

Studium to główny dokument kreujący politykę przestrzenną całego miasta, który diagnozuje aktualną sytuację społeczno-gospodarczą miasta oraz określa kierunki rozwoju przestrzennego. Posiadając spójny i aktualny dokument możemy podejść systemowo do zagadnień związanych z np. ochroną środowiska, dziedzictwa kultowego i zabytków, systemów transportowych , czy uporządkowania infrastruktury wodno-ściekowej , energetycznej itp. Należy podkreślić, że zapisy Studium nie są wiążące dla wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt Studium, stanowić będzie zmianę obecnie obowiązujących regulacji.

Warto wiedzieć:

  • Studium określa politykę przestrzenną gminy, w tym ogólne zasady zagospodarowania przestrzennego.
  • Studium nie jest aktem prawa miejscowego (nie stanowi podstawy dla realizacji inwestycji).
  • Według orzecznictwa, Studium nie jest wiążące dla wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.    
  • Plany miejscowe sporządza się zgodnie z zapisami Studium.              

 Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
zachmurzenie umiarkowane

Temperatura: 3°CMiasto: Bydgoszcz

Ciśnienie: 1009 hPa
Wiatr: 28 km/h

STARY RYNEK

Ostatnie komentarze
Autor komentarza: ARGO1Treść komentarza: PONAD 70 OSÓB NA MINUTE SKONTROLOWANYCH . BRAWOData dodania komentarza: 02.02.2023, 07:48Źródło komentarza: ,,Trzeźwy poranek" - Policja przeprowadziła kontrolę na drogachAutor komentarza: OlgaTreść komentarza: Monia - ta strona została usunięta z UKW własnie za ten wywiad. Niedługo powstanie nowa strona o tej samej nazwie. Trzymaj sięData dodania komentarza: 30.01.2023, 21:32Źródło komentarza: "Wojna zastała nas w Stanach". Rozmowa z Ryszardem Pujszo akademickim trenerem sportów walkiAutor komentarza: KarolTreść komentarza: UKW chyba się wystraszyło wywiadu - są widoczne symptomy. Nie każdy jest tak kulturalny by nie pogratulować sukcesu. Minister i wystarczy.!Data dodania komentarza: 30.01.2023, 10:19Źródło komentarza: Zapomniana perła Uniwersytetu Kazimierza WielkiegoAutor komentarza: DebilTreść komentarza: bede codziennie jeść. by wkurzyć tych debilow co krzyczą że bezbożność jakby nigdy waginy nie widzieli.Data dodania komentarza: 28.01.2023, 21:16Źródło komentarza: W Bydgoszczy zjemy gofry w kształcie intymnych części ciałaAutor komentarza: WyborcaTreść komentarza: Aż trudno w to uwierzyć. Kolejny krok do upadku człowieczeństwa... Obudź się Polsko!Data dodania komentarza: 26.01.2023, 22:20Źródło komentarza: W Bydgoszczy zjemy gofry w kształcie intymnych części ciałaAutor komentarza: MatyldaTreść komentarza: ale na tym zdjęciu Natalia ma biały pas, a miała niebieski albo purpurowy.Data dodania komentarza: 21.01.2023, 21:08Źródło komentarza: Zapomniana perła Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ReklamaNajszybszy hosting dla Twojego WordPressa
ReklamaUsługi księgowe taniej o VAT!
NAPISZ DO NAS

Jeśli masz interesujący temat, który możemy poruszyć lub byłeś(aś) świadkiem ważnego zdarzenia - napisz do nas.

Reklama
Reklama
Reklama Holistyczne Karmy dla zwierząt