Podpisano umowy na projekt i budowę dwóch odcinków S10

  • 23.05.2022, 19:44
  • KB
Podpisano umowy na projekt i budowę dwóch odcinków S10 fot.: GDDKiA
Jak podaje bydgoski oddział GDDKiA, na początku maja podpisano umowy na projekt i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń. To krok milowy dla rozwoju kujawsko-pomorskiej części S10. Konsorcjum firm Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner) zaprojektuje i zbuduje odcinek Solec - Toruń Zachód, a Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor będzie odpowiedzialne za odcinek Bydgoszcz Południe - Emilianowo. Wartość obu umów to w sumie ponad 836 mln zł.

Rozpoczynamy realizację bardzo ważnej inwestycji, tak długo oczekiwanej przez mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki niej obie stolice tego województwa, czyli Bydgoszcz i Toruń, zostaną połączone nową, bezpieczną trasą w standardzie drogi ekspresowej. Dziś po raz kolejny potwierdza się to, co jest standardem rządu, który reprezentuję – dotrzymujemy słowa – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Wykonawcy mocno rywalizowali o kontrakty na S10. Świadczą o tym m.in. wydłużony czas postępowania przetargowego, liczba ofert czy niestandardowe kwoty, jakie wykonawcy zaoferowali za 1 km drogi ekspresowej. Cieszę się bardzo, że dzisiaj zakończyliśmy pewien etap i podpisaliśmy dwie umowy. Myślę, że wkrótce pozostałe dwie. Wierzę w to, że przy dobrej współpracy z wykonawcami najpóźniej w II kwartale 2026 roku droga ekspresowa S10, tak ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa i komunikacji, będzie już cieszyć kierowców - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25

W ramach inwestycji przebudowany zostanie węzeł Bydgoszcz Południe, który aktualnie po jego wschodniej stronie zwęża się do jednojezdniowej drogi krajowej. Powstanie nowy węzeł Emilianowo, który usprawni dojazd do terenów przemysłowych i planowanego Terminalu Intermodalnego w Emilianowie, oraz dwa nowe Miejsca Obsługi Podróżnych. Droga o długości blisko 9 km stanowi jeden z czterech odcinków 50-kilometrowej drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń.   

Drugim elementem zadania jest rozbudowa drogi krajowej nr 25 w okolicy m. Brzoza. Droga zostanie poprowadzona nowym śladem. Ruch tranzytowy zostanie przeniesiony z obecnie mocno obciążonego odcinka DK25 na nową, ponad 5-kilometrową jezdnię z dwoma węzłami - Zielona i Brzoza. 

Umowa z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych Intercor opiewa na kwotę 410 820 000 zł (ok. 73 proc. budżetu GDDKiA przewidzianego na ten cel, a koszt 1 km drogi to ok. 28,7 mln zł). Realizacja inwestycji, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zakończy się w ciągu 45 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych). W przypadku części zadania dotyczącego DK25 czas ten wynosi 41 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych). W ciągu 15 miesięcy wykonawca będzie musiał złożyć wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Czas na uzyskanie ZRID wynosić będzie 7 miesięcy.

Zestawienie ofert złożonych w przetargu na realizację tego odcinka S10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S10 Solec - Toruń Zachód

Umowa dotyczy zaprojektowania i budowy odcinka drogi ekspresowej o długości 21,2 km między Solcem Kujawskim a Toruniem. W trakcie budowy powstanie m.in. nowy węzeł Solec oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Zbudowane zostanie również przejście dla zwierząt dużych, obejmujące zarówno nową drogę, jak i sąsiadującą linię kolejową. W sumie w ramach inwestycji powstanie 12 obiektów inżynierskich. 

Odcinek kończy się na południowej obwodnicy Torunia około kilometr przed istniejącym węzłem Toruń Zachód. Jest to najdłuższy z czterech odcinków realizacyjnych 50-kilometrowej drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń.  

Wykonawca, konsorcjum firm Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner), zaoferował zrealizowanie zadania za 425 869 442,92 zł (nieco ponad 60 proc. budżetu GDDKiA przewidzianego na ten cel, a koszt 1 km drogi to ok. 20,1 mln zł). Planowany termin ukończenia inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie to 41 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych). W ciągu 15 miesięcy wykonawca będzie musiał złożyć wniosek o uzyskanie decyzji ZRID. 

Zestawienie ofert złożonych w przetargu na realizację tego odcinka S10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe dwa odcinki S10 Bydgoszcz - Toruń

Wkrótce podpiszemy umowę na projekt i budowę S10 na 12-kilometrowym odcinku Toruń Zachód - Toruń Południe. Będzie to możliwe dzięki pozytywnemu wynikowi standardowej kontroli Prezesa UZP. O sprawie pisaliśmy w komunikacie Kolejny przetarg na S10 Bydgoszcz – Toruń z pozytywnym wynikiem kontroli Prezesa UZP - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Bydgoszcz - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

W przypadku odcinka Emilianowo - Solec, o długości 8,6 km, 25 marca br. wskazaliśmy najkorzystniejszą ofertę na jego projekt i budowę. Z możliwości odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) skorzystali pozostali wykonawcy biorący udział w przetargu. 26 kwietnia br. odbyła się rozprawa w KIO. Po otrzymaniu pisemnego wyroku wraz z uzasadnieniem podejmiemy dalsze czynności w sprawie trwającego przetargu. 

S10

Droga ekspresowa S10 stanowi jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tym samym w przyszłości będzie najszybszą drogą dojazdu ze Szczecina do Warszawy. Odcinek S10 Bydgoszcz - Toruń zlokalizowany jest w sercu województwa kujawsko-pomorskiego i połączy dwa największe jego miasta. 

Inwestycja rządowa w miejsce PPP

Początkowo trasa pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak w czerwcu 2020 r. Rada Ministrów zwiększyła limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 (z perspektywą do 2025 r.).       

S10 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Południe w lutym 2020 r. uzyskała decyzję środowiskową (DŚU), a w czerwcu tego samego roku Rząd zdecydował o finansowaniu zadania ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.   

Do czerwca 2021 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) rozpatrywał odwołania od decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Bydgoszczy. 4 czerwca 2021 r. GDOŚ wydał decyzję, w której m.in. utrzymano proponowany wariant przebiegu drogi ekspresowej przy jednoczesnym zaostrzeniu wymogów środowiskowych jej realizacji oraz wprowadzeniu dodatkowych obiektów związanych z ochroną środowiska. W związku z tym niezbędne było wprowadzenie zmian w dokumentacji przetargowej. Na przełomie czerwca i lipca 2021 r. ogłosiliśmy przetargi na cztery odcinki realizacyjne w systemie Projektuj i buduj. W sprawie każdego z czterech przetargów po wyborze najkorzystniejszej oferty toczyły się sprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zmiany na skutek decyzji GDOŚ

Ogłoszenie czterech przetargów stało się możliwe dzięki zakończeniu trwającej od marca 2020 r. procedury rozpatrywania odwołań od wydanej decyzji środowiskowej. GDOŚ, decyzją z 4 czerwca 2021 r., wprowadził szereg zmian do wydanej przez RDOŚ w Bydgoszczy decyzji środowiskowej z 24 lutego 2020 r. 

GDDKiA została zobowiązana do wykonania dodatkowych trzech górnych przejść dla zwierząt dużych, a także kilku przepustów dla małych zwierząt. Jedno z górnych przejść przebiegać będzie nie tylko nad S10, ale też nad znajdującą się obok linią kolejową. Oprócz tego, zwiększone zostały parametry przejścia dla zwierząt zintegrowanego ze Strugą Młyńską w okolicy Solca Kujawskiego oraz przejścia dla zwierząt w miejscu przekroczenia Strugi. 

Decyzja GDOŚ poszerzyła również wskazany w decyzji środowiskowej zakres kompensacji przyrodniczej, w tym zwiększyła liczbę budek lęgowych dla ptaków i skrzynek rozrodczych dla nietoperzy. Zobowiązuje nas również do wykonania dodatkowego siedliska zastępczego dla płazów i nakłada obowiązek wykonania mikrosiedlisk dla gadów. 

Zgodnie z decyzją GDOŚ, przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji przyrodniczej, w tym m.in. całorocznej inwentaryzacji ssaków kopytnych i wilków, ptaków oraz inwentaryzacji wiosennych tras migracji płazów. 

Ponadto poprzez zakaz lokalizowania zbiorników retencyjnych na terenach ochronnych ujęć wody, zostaliśmy zobowiązani do zmiany systemu odwodnienia na części zakresu zadania - w rejonie obwodnicy Torunia i w niewielkim stopniu w rejonie Solca Kujawskiego.    

Przebieg drogi zatwierdzony w decyzji środowiskowej nie został zmieniony, a lokalizacja przyszłej S10 została doprecyzowana w treści wydanej decyzji GDOŚ.    

Szacunkowy dodatkowy koszt robót budowalnych wynikających z decyzji GDOŚ wynosi ponad 220 mln zł.

(GDDKiA)

KB

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu Bydgoski Portal Internetowy Bydgoszcz.COM, którego właścicielem jest firma MPI.PL z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Stary Rynek 5 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe