Zmiana zasad dotyczących dofinansowania wyprawki szkolnej. Sprawdź, co warto wiedzieć!

  • 17.08.2017, 12:23
  • KB
Zmiana zasad dotyczących dofinansowania wyprawki szkolnej. Sprawdź, co warto wiedzieć! pixabay
Zmieniły się przepisy regulujące warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Wnioski o dofinansowanie należy składać do 8 września br.

29 lipca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2017 poz. 1457). Na tej podstawie  w roku 2017 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zostali objęci uczniowie: 

1) słabowidzący,

2) słabosłyszący,

3) niesłyszący,

4) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

6) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

7) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  umiarkowanym lub znacznym

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7, 

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa  w art. 127 ust 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949 ) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klas I branżowej szkoły I stopnia, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3  pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Przepisu tego nie stosuje się gdy, uczeń klasy II i III szkoły podstawowej korzysta z podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Na podstawie tych zapisów prezydent Bydgoszczy w dniu 7 sierpnia 2017 r. podpisał Zarządzenie Nr 451/2017 w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r.  „Wyprawka szkolna”.  W zarządzeniu określono wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz termin składania wniosków. 

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać do dnia 8 września 2017 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Wniosek składa rodzic ucznia (prawny opiekun) lub pełnoletni uczeń, nauczyciel lub pracownik socjalny za zgodą rodziców ucznia (opiekuna prawnego).

KB

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu Bydgoski Portal Internetowy Bydgoszcz.COM, którego właścicielem jest firma MPI.PL z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Stary Rynek 5 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe