Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Centrum Doskonalenia Umiejętności Egzaminacyjnych

Dobrowolne metropolie. Apel Prezydenta Miasta

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zwrócił się do mieszkańców, władz samorządowych, organizacji pożytku publicznego i parlamentarzystów z apelem o wspólne działania na rzecz zmian niekorzystnych zapisów w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Dobrowolne metropolie. Apel Prezydenta Miasta

Autor: ZIT archiwum

Może ona  narzucać  tworzenie  metropolii z Toruniem na bazie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Mimo  wejścia do obiegu prawnego  ustawy metropolitarnej, korzystnej dla obszarów zlokalizowanych wokół największych miast, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  zaprzestało prac nad wdrożeniem tych rozwiązań . Warto podkreślić, że ustawa gwarantowało dobrowolność tworzenia takich związków obszarom liczącym ponad pół miliona mieszkańców. Teraz Ministerstwo Rozwoju  w konsultowanym dokumencie Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju ponownie odnosi się do tych kwestii. Proponuje się przekształcenie związków/porozumień ZIT w trwałe partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego po zakończeniu unijnej perspektywy w 2020 roku. Mają  one podejmować działania wykraczające poza zadania dotyczące funduszy unijnych dotyczące między innymi kreowania rozwoju metropolitalnego. Ta projektowana forma jest niekorzystna dla Bydgoszczy.

Tworząc ZIT podkreślaliśmy, że traktujemy ten instrument wyłącznie jako sposób na wykorzystanie  dodatkowych środków z Unii Europejskiej na politykę miejską. Przygotowania do tworzenia metropolii natomiast rozpoczęliśmy z samorządami, z którymi mamy silne związki funkcjonalne.  Proponowane zapisy mogą oznaczać odgórne tworzenie metropolii z Toruniem. Chcemy tego uniknąć.  Metropolie muszą powstawać na zasadzie dobrowolności, a nie przymusu.  Tworzenie ZIT-u pokazało jak trudna jest współpraca narzucana odgórnie. Dlatego apeluję przede wszystkim do bydgoskich parlamentarzystów, by doprowadzić do zmian tych zapisów. Jednocześnie proszę też bydgoszczan o aktywny udział w konsultacjach. Tylko metropolia tworzona na zasadzie dobrowolności jest dla Bydgoszczy szansą na bardziej dynamiczny rozwój – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Prezydent Bydgoszczy w związku z zapisem dotyczącym dalszego funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wystosował list do wicepremiera, ministra rozwoju, Mateusza Morawieckiego.

Wyraź swoją opinię. Krok po kroku

Aby wziąć udział w konsultacjach należy wejść na dedykowaną konsultacjom  stronę Ministerstwa Rozwoju. Link podajemy TUTAJ.

Następnie wypełnić pola związane z danymi zgłaszającego i uwagami.

•W pierwszej kolejności wypełniane są pola z danymi osobowymi

•W polu „obszar najistotniejszy” należy zaznaczyć  „Rozwój zrównoważony terytorialnie”

•W  polu „część , do której zgłaszane są uwagi” zaznaczyć „Rozwój społecznie i terytorialnie zrównoważony”

•W polu „strona do której odnosi się uwagą” podać należy stronę „154”

•W polu „treść uwagi” można wpisać/skopiować poniższy tekst

Zastąpić w ramce „Projekty strategiczne przewidziane do przygotowania i realizacji co roku 2020” akapit „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) PLUS – optymalizacja realizacji ZIT i przekształcenie Związków/Porozumień ZIT w trwałe partnerstwa JST po zakończeniu perspektywy finansowej w 2020r. w celu podejmowania działań wykraczających poza zadania dotyczące wdrażania funduszy unijnych, dot. kreowania rozwoju metropolitalnego i koordynacji działań gmin wchodzących w partnerstwo ZIT, m.in. poprawy zarządzania, wypracowania usprawnień organizacyjnych w dostarczaniu usług aglomeracyjnych i prowadzenia analiz rozwojowych w miejskim obszarze funkcjonalnym”

następującą treścią: związki metropolitalne -  tworzenie trwałych związków metropolitalnych po zakończeniu perspektywy finansowej w 2020r. w celu podejmowania działań wykraczających poza zadania dotyczące wdrażania funduszy unijnych, dot. kreowania rozwoju metropolitalnego i koordynacji działań gmin i powiatów wchodzących w związki, m.in. poprawy zarządzania, wypracowania usprawnień organizacyjnych w dostarczaniu usług aglomeracyjnych i prowadzenia analiz rozwojowych w miejskim obszarze funkcjonalnym. Ustalenie pełnej dobrowolności w zakresie tworzenia związków.”

•W polu uzasadnienie uwagi  można wpisać/skopiować poniższy tekst.

„Zawarty w projekcie Strategii zapis narzuca samorządom tworzenie partnerstw ograniczających się terytorialnie do obecnego kształtu ZIT. Narusza on fundamentalną zasadę samorządnego, oddolnego kształtowania relacji między samorządami tworzącymi obszary funkcjonalne. Podstawą tworzenia związków winna być identyfikacja wspólnych potrzeb oraz chęć współdziałania dla ich realizacji, a nie odgórna decyzja administracyjna.  Narzucana współpraca, zawsze będzie trudniejsza do zrealizowania. Jest zaprzeczeniem idei samorządności.  Przykładem jest jeden wspólny ZIT dla województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie bez interwencji szczebla ministerialnego nie można było osiągnąć wyznaczonych celów. Zupełnie odmiennie niż w przypadku ustawy o związkach metropolitalnych, gdzie pozostawiono JST pełną dowolność.”

•Na koniec na dolne strony należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przez ministerstwo na potrzeby konsultacji oraz podać wynik prostego działania matematycznego (zabezpieczenie przed tak zwanym spamem). 


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
słabe opady deszczu

Temperatura: 6°CMiasto: Bydgoszcz

Ciśnienie: 998 hPa
Wiatr: 13 km/h

STARY RYNEK

ReklamaCentrum Doskonalenia Umiejętności Egzaminacyjnych
NAPISZ DO NAS

Jeśli masz interesujący temat, który możemy poruszyć lub byłeś(aś) świadkiem ważnego zdarzenia - napisz do nas.

Reklama
Reklama
Reklama