Co zrobić z kartonem po mleku, czyli częste dylematy w segregacji odpadów

 • 29.09.2021, 12:00
 • Grupa Tipmedia
Co zrobić z kartonem po mleku, czyli częste dylematy w segregacji odpadów
Segregacja odpadów wciąż budzi wiele wątpliwości i rozterek. Od 1 lipca 2021 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Nie wszyscy rodacy potrafią rozeznać się w zagadnieniu segregacji śmieci, choć nie jest to trudne. Zapoznanie się z zasadami segregacji i wdrożenie ich we własnym domu to kwestia poczucia obowiązku i odrobiny dobrych chęci. Jak prawidłowo segregować odpady?

Selektywne zbieranie odpadów – najnowsze przepisy 

Zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem, selektywnie zbiera się następujące odpady:

 1. Papier – wszelkie odpady z papiery i tektury, opakowania z nich wykonane, umieszcza się w pojemnikach (workach) niebieskich, z napisem PAPIER
 2. Szkło – odpady szklane, w tym opakowania szklane, umieszcza się w pojemnikach (workach) zielonych, z napisem SZKŁO. Jednak jeżeli odpady szklane segreguje się dalej na odpady ze szkła bezbarwnego i ze szkła kolorowego, wówczas szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach (workach) białych z napisem SZKŁO BEZBARWNE, a szkło kolorowe – w pojemnikach (workach) zielonych z napisem SZKŁO KOLOROWE
 3. Metale – odpady metali, w tym opakowania metalowe 
 4. Tworzywa sztuczne – odpady z tworzyw sztucznych, w tym opakowania z tych tworzyw
 5. Odpady opakowaniowe wielomateriałowe – opakowania wykonane z więcej niż jednego materiału, np. wspomniane w tytule kartony po mleku, kartony po sokach i niektórych innych przetworach; odpady, wymienione w punktach 3, 4 i 5 zbiera się w pojemnikach (workach) żółtych z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
 6. Bioodpady – wszelkie odpady, które ulegają biodegradacji; liście, gałęzie i trawa, odpady spożywcze i kuchenne z zakładów gastronomicznych i gospodarstw domowych, sklepów spożywczych, hurtowni spożywczych, zakładów produkujących żywność. Umieszcza się je w pojemnikach (workach) brązowych z napisem BIO.

Rozporządzenie zawiera również wytyczne w sprawie pokrycia pojemników na segregowane odpady odpowiednimi kolorami; każdy pojemnik (kontener na śmieci) może być oznaczony napisami i pokryty kolorami jedynie częściowo, jednak część oznakowana powierzchni zewnętrznej, widocznej dla użytkownika, nie może być mniejsza niż 30 proc. Ponadto wszystkie frakcje odpadów powinny być zbierane w sposób nie powodujący pogorszenia ich jakości. 

Termin na zastąpienie pojemników (worków) niespełniających powyższych wymagań na pojemniki (worki) spełniające te wymagania upływa w dniu 30 czerwca 2022 roku. Nowe pojemniki muszą być zgodne z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów. Jest on wdrażany od 1 lipca 2017 roku. Zgodnie z powyższą klasyfikacją, od dnia wejścia w życie Rozporządzenia z użycia wyszły pojemniki (worki) w kolorze czarnym na odpady zmieszane.

Odpady wyłączone z segregacji do pojemników (worków)

Istnieją również odpady wyłączone z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Są to:

 • Odpady niebezpieczne – baterie, akumulatory, świetlówki, rtęciówki, oleje silnikowe i maszynowe, paliwa, filtry paliwowe i olejowe, farby, rozpuszczalniki, detergenty, leki, pestycydy, nawozy chemiczne, lakiery, oraz opakowania po wymienionych substancjach i preparatach
 • Odpady wielkogabarytowe, w tym meble – wszystkie rzeczy, które ze względu na rozmiary nie mogą zostać umieszczone w pojemnikach: łóżka, szafy, stoły, kanapy, sofy, krzesła, materace, wózki dla dzieci, rowery, zabawki o dużych rozmiarach, płyty wiórowe, opony
 • Odpady elektroniczne i elektryczne – Sprzęt AGD i RTV, komputery, telefony, tablety, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne
 • Odpady budowlane i remontowe – gruz, okna wraz ze stolarką, drzwi, panele, deski, materiały budowlane, styropian, papa, urządzenia grzewcze i sanitarne, itp. inne odpady, które nie ulegają biodegradacji.

Odpady te muszą być usuwane i przewożone w sposób inny niż zwykły wywóz śmieci komunalnych. Można je odstawić we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), ale jest to metoda dość uciążliwa i czasochłonna. Zdecydowanie szybciej wywóz przeprowadzi firma, w której zamawia się kontener na odpady. Firma podstawia taki kontener na określony czas, po czym odbiera zapełniony i odstawia do sortowni. Jest to rozwiązanie wygodne, a przede wszystkim w pełni legalne.

Grupa Tipmedia
Materiał zewnętrzny
Podziel się: