Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu

Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać kredyt hipoteczny?

Chcąc spełnić marzenia o własnym mieszkaniu, wiele osób korzysta z kredytu hipotecznego. Wiąże się to jednak z pewnymi czasochłonnymi formalnościami. Banki, chcąc zabezpieczyć całą transakcję, wymagają dostarczenia różnego rodzaju dokumentów. Dlatego warto sprawdzić, jakie dokumenty powinniśmy złożyć do wniosku o kredyt.
 • 11.09.2023 10:09
 • Autor: Grupa Tipmedia
Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać kredyt hipoteczny?

Dokumenty potwierdzające naszą tożsamość

Podstawowym dokumentem potwierdzającym naszą tożsamość podczas zatwierdzania formalności związanych z kredytem hipotecznym jest ważny dowód osobisty. Czasami wymagany jest także dodatkowy dokument ze zdjęciem (jak np. prawo jazdy lub paszport), nie jest to jednak regułą.

Kredyt hipoteczny - dokumenty do weryfikacji źródła przychodów

O kredyt hipoteczny mogą ubiegać się osoby, które mają odpowiednią zdolność kredytową. Banki wyliczają ją na podstawie dokumentów potwierdzających nasze źródło dochodów i ich wysokość, dlatego należy zadbać o ich dostarczenie.

Jeżeli pracujemy na podstawie umowy o pracę, to bank będzie wymagał od nas dostarczenia:

 • zaświadczenia z zakładu pracy o zarobkach i zatrudnieniu za ostatnie trzy lub sześć miesięcy,
 • wyciągu z konta bankowego za ostatnie miesiące,
 • deklaracji PIT – 37 za ubiegły rok,
 • świadectwa pracy lub umowy o pracę.

Dokumenty wymagane od osób, które otrzymują rentę lub emeryturę są natomiast następujące:

 • dokument potwierdzający prawo do otrzymywania świadczenia,
 • dowód wypłaty świadczenia za ostatni okres w postaci wpływu na konto bankowe lub ostatni odcinek renty, lub emerytury.

Niektóre banki udzielają kredytów hipotecznych osobom, które prowadzą działalność gospodarczą. Lista dokumentów w takiej sytuacji obejmuje m.in.:

 • zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze składkami i podatkami,
 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG,
 • deklaracja podatkowa PIT lub CIT za poprzedni rok, lub dwa lata obrachunkowe.
 • wyciąg z konta bankowego firmy za dwanaście ostatnich miesięcy prowadzenia działalności.
 • Księga Przychodów i Rozchodów lub bilans i rachunek zysków i strat za poprzedni rok lub dwa lata obrachunkowe.

Kredyt hipoteczny - dokumenty dotyczące nieruchomości

Kolejna grupa dokumentów potrzebnych do uzyskania kredytu hipotecznego związana jest z kredytowaną nieruchomością. Lista papierów, które musimy skompletować, zależy do tego, czy chcemy kupić lokal z rynku wtórnego, czy pierwotnego, czy też planujemy wybudować dom.

Lista dokumentów, które są potrzebne do kredytu na zakup mieszkania z rynku pierwotnego zawiera następujące pozycje:

 • umowa przedwstępna,
 • wypis z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków,
 • odpis z księgi wieczystej gruntu,
 • prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania,
 • kopie pełnomocnictwa udzielonego reprezentantom dewelopera,
 • dokumenty związane z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową, od której kupujemy mieszkanie.

Niezbędne dokumenty do zakupu mieszkania z rynku wtórnego obejmują:

 • umowa przedwstępna zawarta z właścicielem,
 • odpis nieruchomości z księgi wieczystej,
 • dokumenty, które potwierdzają, że sprzedający ma prawo do nieruchomości,
 • zaświadczenie ze spółdzielni związane z przydziałem.

Dokumenty potrzebne, gdy budujemy dom:

 • akt notarialny działki,
 • odpis z księgi wieczystej działki budowlanej,
 • projekt budowlany zgodny z wytycznymi banku,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • oryginał kosztorysu oraz harmonogram prac,
 • umowy z wykonawcami,
 • dziennik budowy,
 • dokumentacja przygotowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

Dokumenty dodatkowe do kredytu hipotecznego

Bank może poprosić nas o dodatkowe dokumenty, które nie są związane z naszymi dochodami czy też obiektem, na którego zakup staramy się uzyskać finansowanie. Jeżeli pozostajemy w związku małżeńskim, to powinniśmy dostarczyć akt notarialny potwierdzający rozdzielność majątkową. Jeżeli natomiast nie mamy rozdzielności majątkowej, musimy zdecydować się na zaciągniecie kredytu wspólnie z małżonkiem. Drugi z małżonków również zostanie zobowiązany do dostarczenia dokumentów osobowych i potwierdzających dochody.

Lista dodatkowych dokumentów zależy od polityki danego banku. Niektóre instytucje finansowe umieszczają ją na swojej stronie internetowej.

Sprawdź, jakie są zasady udzielania kredytów hipotecznych i jak wpłynie na politykę kredytową zamiana WIBOR na WIRON.

--- Artykuł sponsorowany ---