Co warto wiedzieć starając się o urlop okolicznościowy

  • 05.06.2018, 13:00
  • Grupa Tipmedia
Co warto wiedzieć starając się o urlop okolicznościowy
Kiedy możesz starać się o urlop okolicznościowy? Jakie dokumenty są potrzebne, by go otrzymać? Sprawdź co warto wiedzieć o urlopie okolicznościowym!

Kiedy można skorzystać z urlopów okolicznościowych?

Urlopy okolicznościowe przysługują wszystkim osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ponadto za czas zwolnienia z pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie.

Warto pamiętać, że jest to prawo, a nie obowiązek – w przypadku, gdy nie chcesz skorzystać z dni wolnych, to nie musisz tego robić. Jednak w takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystanie przez pracownika dni wolnych (co ma miejsce w przypadku urlopu wypoczynkowego).

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania urlopu okolicznościowego?

By wykorzystać przysługujące Ci dni wolne w związku z zaistniałymi w Twoim życiu sytuacjami, możesz przedłożyć u swojego pracodawcy odpowiedni wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy z tytułu wystąpienia okoliczności.

W przypadku:

•         narodzin dziecka – do wniosku możesz dołączyć zaświadczenie o lekarskie o przewidywanej dacie porodu lub skrócony odpis aktu urodzenia,

•         ślub – odpis aktu małżeństwa,

•         zgon członka rodziny – odpis aktu zgonu.

Warto wziąć pod uwagę fakt, że powyższe dokumenty zawierają szeroki zakres danych osobowych i nie dotyczą one wyłącznie Twojej osoby. Przechowywanie takiej dokumentacji może być problematyczne, w związku z czym pracodawca nie musi żądać od pracownika dostarczenia na użytek firmy i poparcia swojego wniosku o udzielenie urlopu okolicznościowego odpowiednim dokumentem. Można natomiast udostępnić odpisy aktu zgonu czy małżeństwa do wglądu pracodawcy.

Czy z urlopu można skorzystać przed zaistnieniem odpowiednich okoliczności?

Z urlopu okolicznościowego można skorzystać przed zaistnieniem uprawniających do tego sytuacji. Nie ma również obowiązku wykorzystania dni wolnych w terminie ściśle powiązanym z wystąpieniem danej okoliczności. Przykładowo: jeśli bierzesz ślub 30 maja, to z tego tytułu przysługują Ci 2 dni wolne i możesz je wykorzystać na kilka dni przed ceremonią ślubną lub po niej. Jednak nie powinny mieć miejsca sytuacje, kiedy np. w grudniu wykorzystujesz dni wolne przysługujące z tytułu śmierci członka rodziny, która nastąpiła... kilka miesięcy wcześniej!

Między okolicznością uprawniającą do urlopu, a wykorzystaniem przysługujących w związku z nią dni wolnych powinno istnieć powiązanie czasowe.

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu okolicznościowego?

 

Pracodawca nie może odmówić pracownikowi prawa do skorzystania z przysługującego mu urlopu okolicznościowego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba umiegająca się o urlop nie jest w stanie odpowiednio udokumentować okoliczności lub jest ona niepewna.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: