Ubezpiecz swój dom już na etapie jego budowy

  • 11.03.2019, 11:00
  • Grupa Tipmedia
Ubezpiecz swój dom już na etapie jego budowy
Ubezpieczenia mienia to szeroka grupa różnego rodzaju polis, do których zalicza się m.in. ubezpieczenie domu. Nie musi być on gotową do wprowadzenia nieruchomością mieszkalną.

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają ubezpieczenia przeznaczone dla klientów dopiero budujących swoje domy. To tak zwane ubezpieczenia domów w budowie. Co jest przedmiotem takiego ubezpieczenia i ile może ono kosztować?

Przedmiot ubezpieczenia

Na ogół ubezpieczenie domu w budowie obejmuje nieruchomość wraz z zainstalowanymi na stałe elementami wyposażenia, jak i wszelkie budynki gospodarcze i budowle, jakie znajdują się na tej samej posesji. Ochronie ubezpieczeniowej nie podlega grunt, na którym posadowione są budynki i budowle.

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia polisy powinna znaleźć się definicja domu w budowie. To nieruchomość obejmująca mury i stałe elementy, a etap budowy liczy się od dnia rozpoczęcia prac. Podstawę prawną inwestycji stanowi pozwolenie na budowę. Dom w budowie można ubezpieczyć od chwili stawiania fundamentów.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej - polisa dla domu w budowie

Wykupując ubezpieczenie domu (www.ubezpieczeniemieszkania.pl), dowiadujemy się od razu, przed czym będzie ono chronić. Większość tego rodzaju polis dla placu budowy domu jednorodzinnego obejmuje ochronę podstawową, na wypadek wystąpienia:

  •  
  • uderzenia pioruna,
  • upadku statku powietrznego,
  •  

Zawsze jednak ubezpieczający może zdecydować się na rozszerzenie zakresu podstawowego swojej polisy o dodatkowe zagrożenia, m.in. osuwiska ziemne, huragan, powódź czy uderzenie pojazdu mechanicznego. Zasadą jest, że ubezpieczenie budynków w budowie ma węższy zakres ochrony ubezpieczeniowej niż ubezpieczenie budynków w użytkowaniu.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej towarzystwa najczęściej wyłączają takie ryzyka jak przepięcie, deszcz nawalny, przesiąkanie wód gruntowych oraz szkody wynikające z nieprzestrzegania obowiązków wynikających z prawa budowlanego. Pamiętajmy, że dom w budowie narażony jest na wiele niebezpieczeństw, zwłaszcza wtedy, gdy nie ma jeszcze dachu, a instalacje techniczne dopiero powstają.

W przypadku domu w budowie ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte zdarzenia związane z kradzieżą i włamaniem, kiedy łupem złodziei staną się elementy budynku. Nie ma jednak możliwości objęcia ubezpieczeniem budynku podczas budowy, gdy znajduje się on w stanie tzw. zerowym, kiedy dopiero wyrównywana jest działka, kopane są i przygotowywane fundamenty. Ubezpieczenie od kradzieży możliwe jest na etapie stanu surowego zamkniętego, który kończy się wykonaniem stolarki okiennej i wstawieniem drzwi zewnętrznych oraz garażowych, z możliwością zamknięcia domu na klucz. Do takiej polisy można też dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia assistance.

Ile kosztuje polisa?

Ubezpieczenie majątkowe domu w budowie może mieć różną wysokość składki. Wszystko zależy od tego, jaka będzie suma ubezpieczenia i oferowany zakres ochrony ubezpieczeniowej. Suma gwarancyjna powinna odpowiadać przy tym wartości odtworzeniowej budynku, jaka przewidywana jest na ostatni dzień obowiązywania umowy ubezpieczeniowej. Należy ją rozumieć jako sumę kosztów odbudowy domu w tym samym miejscu, z uwzględnieniem zastosowanej dotychczas technologii, konstrukcji budynku i standardu wyposażenia.

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie domu w budowie może być potrzebne jako dodatkowe zabezpieczenie spłaty zaciąganego kredytu budowlanego. Wówczas najlepiej znaleźć najtańsze ubezpieczenie mieszkania do kredytu na www.ubezpieczeniemieszkania.pl. Można ubezpieczyć standardowy dom już w cenie 142 zł za rok. Taką ofertę przygotowało Link4 dla domu o powierzchni 110 m2 i wartości 350 000 zł.

Grupa Tipmedia
Podziel się: