Jak kształtuje się sytuacja rynku pracy w Bydgoszczy?

  • 3.12.2018, 10:00
  • Grupa Tipmedia
Jak kształtuje się sytuacja rynku pracy w Bydgoszczy?
W województwie kujawsko-pomorskim głównymi ośrodkami są dwa miasta, Toruń i Bydgoszcz. W najnowszym sprawozdaniu Główny Urząd Statystyczny podaje, że pod koniec października 2018 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Bydgoszczy wyniosła 3,6% (6,1 tysiąca osób) i była najniższa w województwie. Toruń znalazł się na drugim miejscu, z wynikiem 4,6%.

Dla całego województwa stopa bezrobocia to 8,5%, a największe wartości osiągnęły powiaty: włocławski (15,0%), lipnowski (15,6%) i radziejowski (15,9%) (http://stat.gov.pl).

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszona w październiku 2018 r. wyniosła w Bydgoszczy 1515. W celu podnoszenia kwalifikacji oraz aktywizacji osób bezrobotnych organizowane są w Bydgoszczy różnego rodzaju inicjatywy. W październiku można było zapisać się na bezpłatne kursy języka angielskiego. Na listopad i grudzień planowane są spotkania dla osób bezrobotnych, które chciałyby otworzyć własną działalność gospodarczą. (https://wup.torun.pl).

W prognozach na 2019 r. (https://barometrzawodow.pl) przewiduje się znaczący deficyt takich zawodów jak monter, operator (różnego rodzaju maszyn), fryzjer, magazynier. Ze względu na brak chętnych, wśród wymienionych zawodów panuje tendencja do zatrudniania cudzoziemców.

Braki kadrowe spodziewane są w również w innych branżach. Zestawienie charakteryzuje bardzo duża różnorodność. Znaleźli się na nim m.in. analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych, diagności laboratoryjni, cukiernicy, geodeci i kartografowie, kucharze, lekarze, psychologowie i psychoterapeuci.

Istnieje bardzo duża grupa zawodów, w których panuje równowaga na podaż i popyt na konkretne stanowiska. Należą do nich m.in. architekci, inżynierowie, kierownicy różnych obszarów (np. logistyki, produkcji, usług), nauczyciele, weterynarze.

Prognozuje się również kilka obszarów, w których liczba kandydatów będzie zdecydowanie wyższa, niż zapotrzebowanie na dane stanowisko. Dotyczyć będzie to pracowników biblioteki, ekonomistów, plastyków, dekoratorów wnętrz i konserwatorów zabytków, pedagogów, filozofów, historyków, politologów i kulturoznawców, a także pracowników biur podróży i sektora turystycznego.

Artykuł przygotowany przy pomocy Portalu Praca.pl posiadającego Oferty Pracy w Bydgoszczy

Grupa Tipmedia
Podziel się: