Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin- Prawobrzeże i Zachód Dorota Działowska

Szczecin 70-812
Pomorska 66

Kancelaria komornika sądowego Doroty Działowskiej zajmuje się windykacją długów w oparciu o wnioski egzekucyjne, które petenci składają do Sądu Rejonowego. Komornik sądowy poszukuje, szacuje i zajmuje majątek dłużników prywatnych, firm oraz instytucji. Windykacja długów obejmuje odzyskiwanie wierzytelności tytułem nieopłaconych faktur i wynikających z różnego rodzaju umów. Komornik egzekwuje także zaległości alimentacyjne, nieopłacone czynsze za lokale oraz inne długi. Skuteczne licytacje komornicze nieruchomości i ruchomości są podawane do opinii publicznej w obwieszczeniach kancelarii. W każdym obwieszczeniu znajduje się informacja o warunkach przystąpienia do licytacji, wartości nieruchomości, cenie wywoławczej oraz wysokości rękojmi.