Na dobry sen - Mateusz Majchrzak - Leczenie bezsenności

Poznań 60-833
Mickiewicza 19

Dlaczego sny są pozytywne dla naszej psychiki? Dr Roselin Cartwright przeprowadziła w 1991 ciekawe badanie. 49 uczestników badania przechodziło właśnie trudny rozwód – 23 kobiety i 26 mężczyzn. Po roku, 31 z nich spełniało kryteria depresji (np. według Kwestionariusza Depresji Becka). Niektóre z tych osób miały się jednak lepiej i sprawniej przystosowały się do nowej sytuacji. Gdzie była różnica? W snach. Osoby, które lepiej radziły sobie po roku, miały w momencie rozwodu sny, w których występował ich ex-partner. Dodatkowo, ich sny były silnie nacechowane emocjonalnie. Więc gdy mamy sny, nasz mózg przepracowuje trudne doświadczenia, co powoduje, że sprawniej się z nimi godzimy i nasz stan znacznie się poprawia.