Kancelaria Adwokacka Syty Adwokaci

Kancelaria Adwokacka Syty Adwokaci
Poznań 61-734
Feliksa Nowowiejskiego 53 2

W naszej kancelarii reprezentujemy i pomagamy przedsiębiorcom sektora TSL w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych (dotyczących m.in. zezwoleń, licencji i kar pieniężnych nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego oraz ruchu pojazdów ponadnormatywnych) oraz w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Inspekcję Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcję Pracy. Jesteśmy skłonni również pomóc w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1071/200 oraz art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym.