TransMobil - system GPS do monitoringu i lokalizacji pojazdów

Warszawa 01-982
Trylogii 2 16

GPS do samochodów, monitoring floty pojazdów, oprogramowanie do zarządzania, a także kontrola zużycia paliwa - wszystko w jednym zintegrowanym systemie. Projektowaniem i wdrażaniem podobnych rozwiązań zajmują się specjaliści z TransMobile, którzy łączą w tym narzędziu wszystko, co niezbędne do optymalnego prowadzenia działalności. To przede wszystkim możliwość kontroli kierowców i stanu samochodu, ale i narzędzie do wdrażania bardziej dostosowanych do potrzeb firmy rozwiązań managerskich i zarządczych.