Kancelaria Adwokacka Joanna Łukasińska

Gdańsk 80-254
Partyzantów 13c 6

W kancelarii adwokackiej Joanny Łukasińskiej realizowane są także sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Obejmują taki zakres jak: rozwód i separacja, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy majątkowe małżonków, władza rodzicielska, rozwiązanie przysposobienia, pochodzenie dziecka, odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne, ubezwłasnowolnienie, zobowiązanie do leczenia odwykowego i leczenia psychiatrycznego. Sprawy szczegółowe, jakie podejmowane są konkretnie to: sądowe zniesienie wspólności, podział majątku wspólnego, zarząd majątkiem wspólnym, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka.