Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena Furmańczuk

Zamość 22-400
ul. P.S. Wyszyńskiego 4

Kancelaria prawa kanonicznego Magdaleny Furmańczuk działająca w Warszawie i w Zamościu świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Usługi adwokata kościelnego obejmują takie czynności jak: konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu, pomoc prawna w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed sądami kościelnymi I i II instancji, sporządzenie pism procesowych na każdym etapie procesu,pomoc w doborze materiału dowodowego oraz świadków. Pracownicy kancelarii posiadają odpowiednie doświadczenie kierunkowe oraz mają cechy osobowości dzięki którym klienci czują się dobrze i profesjonalnie traktowani.