Wymiar urlopu wypoczynkowego

  • 07.02.2019, 11:00
  • Grupa Tipmedia
Wymiar urlopu wypoczynkowego
Osoby, które zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, posiadają zagwarantowane przez Kodeks Pracy prawo do urlopu wypoczynkowego. Czy wymiar urlopu różni się, jeśli pracownik podjął pracę w trakcie trwania roku kalendarzowego? Komu przysługuje urlop wypoczynkowy?

Jeśli osoba została zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wtedy ma prawo do wykorzystania swojego urlopu w sposób ciągły oraz nieprzerwany, co jest uregulowane przez przepisy prawa. Oznacza to, że pracownik ma prawo do wykorzystania całego swojego urlopu jednorazowo. Należy pamiętać, że wszystkie oferty pracy, w tym te, które znajdują się na portalu Pracuj.pl są zazwyczaj zawierane poprzez podpisanie umowy o pracę, zatem pracodawcy w tym przypadku mają obowiązek zagwarantowania urlopu wypoczynkowego.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Wymiar takiego urlopu zależy od ważnego czynnika jakim jest staż pracy danego pracownika. W ciągu roku pracownikowi przysługuje na podstawie art. 154 § 1 Kodeksu Pracy:

  • 26 dni, jeśli staż pracy pracownika wynosi co najmniej 10 lat;

  • 20 dni, jeśli staż pracy pracownika wynosi mniej niż 10 lat;

W Kodeksie Pracy wzięto pod uwagę również przypadek, gdyby pracownik preferował podział urlopu na krótsze odcinki czasowe o czym jest mowa w art. 162. Jednak aby uzyskać taki urlop należy spełnić dwa warunki:

  • jedna z części urlopu powinna trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych;

  • pracownik również jest zobowiązany do złożenia wniosku;

Co jeśli pracownik został zatrudniony w trakcie trwania roku?

W przypadku gdy pracownik nie przepracował całego roku, może otrzymać urlop, ale w wymiarze czasowym, który będzie proporcjonalny do przepracowanego przez niego czasu.

Przypadki, gdy udzielenie 14 dni wypoczynku jest niemożliwe

Pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu w wymiarze 14-stu dni w sposób ciągły. Zdarzają się jednak przypadki, gdy zastosowanie się do przepisów prawnych zawartych w Kodeksie Pracy może być utrudnione. Takie sytuacje mają miejsce gdy:

  • pracownik podjął swoją pierwszą w życiu pracę, ponieważ w takim wypadku nabywa on prawo do takiego urlopu wraz z każdym kolejnym przepracowanym miesiącem w wymiarze 1/12 danego wymiaru, który mu przysługuje po przepracowaniu przez niego roku;

  • urlop wypoczynkowy zostanie przerwany na przykład gdy pracownik jest czasowo niezdolny do wykonywana swojej pracy, odbywa przeszkolenie wojskowe czy też ćwiczenia wojskowe lub gdy przebywa w odosobnieniu na wskutek choroby zakaźnej;

W takim wypadku pracodawca jest zobowiązany przez Kodeks Pracy do udzielenia urlopu w późniejszym terminie.


 

Grupa Tipmedia
Podziel się: