Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - zgłoszenie, wzór

  • 19.12.2018, 15:00
  • Grupa Tipmedia
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - zgłoszenie, wzór
Od wielu lat obserwuje się wzrost zainteresowania budową przydomowych oczyszczalni ścieków biologicznych. Wynika to przede wszystkich z ich bezobsługowej, taniej i ekologicznej eksploatacji w porównaniu z gromadzeniem zanieczyszczeń w zbiornikach. Jednak zanim wybudujemy przydomową oczyszczalnię ścieków i będziemy cieszyli się jej dobrodziejstwem należy dopełnić niezbędne formalności. W niniejszym artykule przedstawiono problematykę związaną ze zgłoszeniem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, omówiono wzory wypełnienia dokumentów.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie wymaga pozwolenia na budowę. Zgodnie z art 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego, jeżeli dobowa przepustowość oczyszczalni nie przekracza 7,5 m3/d, chęć instalacji oczyszczalni wystarczy zgłosić w starostwie powiatowym, przeważnie w wydziale architektury. Jeżeli jesteśmy na początku załatwiania formalności związanych z budową domu, najrozsądniej jest zamieścić przydomową oczyszczalnię ścieków biologiczną jako rozwiązanie gospodarki ściekowej już w projekcie budowlanym. W takiej sytuacji uzyskując pozwolenie na budowę domu mamy jednocześnie pozwolenia na instalację przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeżeli dom jest już wybudowany zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć do urzędu poniższe dokumenty:

- druk zgłoszenia,

- oświadczenie o prawie dysponowania gruntem,

- mapkę opiniodawczą działki,

- opis techniczny oczyszczalni.

Wzór zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni razem z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością przeważnie można pobrać ze strony Wydziału Architektury naszego Starostwa Powiatowego pod nazwą zakładki: Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków wzór. W zgłoszeniu określa się termin rozpoczęcia budowy oraz rodzaj i zakres wykonywanych prac budowlanych związanych z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków. Z Wydziału Geodezji można pobrać mapkę opiniodawczą naszej działki. Na mapce należy wrysować przyłączenie do oczyszczalni, przydomową oczyszczalnię ścieków oraz system odprowadzenia oczyszczonych ścieków. Wzór opisu technicznego oczyszczalni otrzymamy od dostawcy urządzenia. Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków możemy rozpocząć po upływie 21 dni od złożenia zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów w urzędzie. Należy pamiętać, że zgłoszenie jest ważne przez dwa lata, licząc od terminu rozpoczęcia budowy oczyszczalni określonego w zgłoszeniu.

Kiedy urząd może zabronić budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?

Niestety nie na każdej działce jest możliwa budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeżeli do działki doprowadzona jest siec kanalizacyjna, inwestor ma obowiązek podłączenia się do niej. Również rodzaj wybranej przydomowej oczyszczalni ścieków nie jest bez znaczenia. W dużych aglomeracjach wymaga się wysokiej efektywności oczyszczania ścieków. Dlatego montaż oczyszczalni drenażowych jest tu zakazany. Nie dotyczy to natomiast przydomowych oczyszczalni ścieków biologicznych, które spełniają parametry oczyszczonych ścieków określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.. Również w przypadku, kiedy na działce występuję wysoki poziom wód gruntowych montaż oczyszczalni drenażowych jest niemożliwy.

Aby zaoszczędzić czas na załatwianie formalności związanych z budową własnej oczyszczalni ścieków warto skorzystać z usług doświadczonej firmy. Firma Traidenis-Pol zajmuje się formalnościami, dostawą urządzeń oraz montażem i przydomowych oczyszczalni ścieków już od ponad 10 lat. Sieć dystrybucji na terenie całej Polski prowadzi kompleksowe usługi montażu przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków NV. Na terenie Polski jest już zamontowanych ponad 9000 przydomowych oczyszczalni. Oczyszczalnie ścieków NV są objęte 20-letnią gwarancją.

Grupa Tipmedia
Podziel się: