Systemy do głosowania online - WZA-online.pl

Firma MWC oferuje autorskie narzędzie do głosowania online. System WZA24 zarządzany jest w całości przez przeglądarkę, dlatego nie wymaga instalowania dodatkowych oprogramowań. Program obsługuje typ głosowania ZA/PRZECIW/WSTRZYMUJE SIĘ oraz opcję wielokrotnego wyboru. Można go używać w dowolnej lokalizacji.