Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki

Ponad 20 lat temu stworzyliśmy uczelnię, której główną misją jest kształcenie kadr, w sposób odpowiadający wysokim standardom jakości oraz potrzebom rynku pracy. Elastyczny program studiów pozwala naszym studentom połączyć swoje zainteresowania z praktyczną wiedzą oraz zdobyciem cennych doświadczeń w ramach wartościowych zajęć i praktyk. Absolwenci WSEI są dobrze przygotowani do realizacji zadań na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach, są kreatywni, zdolni do pracy zespołowej oraz posiadają niezbędną wiedzę.