FAM Sp. z. o.o. | Pasywacja stali

Pasywacja stali polega na chemicznym lub elektrochemicznym zabezpieczeniu jej powierzchni. Jest to proces, podczas którego sztucznie tworzy się warstwy tlenku, które są bogate w chrom – tak, jak w warunkach naturalnych przy wystarczającej ilości tlenu. Powstała powłoka cechuje się bardzo dużą odpornością wobec szkodliwych skutków działania czynników chemicznych oraz atmosferycznych. Dzięki warstwie pasywnej ograniczone zostaje utlenianie stali, a więc nabiera ona odporności na korozję.