Podział majątku wspólnego | Kancelaria Rozwodowa Joanna Olszewska-Bilska

Przy podziale majątku wspólnego obowiązuje zasada, że udziały małżonków są równe. Jednakże w pewnych przypadkach, Sąd może dokonać ustalenia udziałów w majątku wspólnym przy uwzględnieniu stopnia, w którym każde z małżonków przyczyniło się do jego powstania. Opłata sądowa od takiego wniosku wynosi 1000 zł. W wyjątkowych jednak sytuacjach Sąd na wniosek powoda może zwolnić go w całości lub w części z poniesienia ww. opłaty sądowej.