BGŻ Optima: Lokaty Konta Oszczędnościowe

BGŻOptima to internetowy oddziała banku BGŻ BNP Paribas SA. Nie stanowi on typowej oferty banku BGŻ Paribas, bowiem oferta BGŻOptima koncentruje się na produktach oszczędnościowych i inwestycyjnych. W BGŻ Optima klienci mogą znaleźć atrakcyjnie oprocentowane lokaty, konta oszczędnościowe oraz produkty inwestycyjne powiązane z inwestowaniem w fundusze lub stanowiące połączenie funduszu inwestycyjnego z lokatą.

Konto oszczędnościowe BGŻ Optima również nie jest typowe – od innych rachunków odróżnia je przede wszystkim fakt, że nie ma ograniczeń co do ilości przelewów w miesiącu. Można wykonywać ich dowolną ilość – jednak tylko na rachunek powiązany – który jest kontem danego klienta w innym bank. BGŻOptima w ogóle nie oferuje kont osobistych w  postaci rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych (popularnie zwanych ROR). Dlatego też w BGŻOptimie nie ma żadnych opłat.

Poza tym konto oszczędnościowe w BGŻOptimie posiada promocyjne oprocentowanie dla nowych środków, a okresy promocji są sukcesywnie odnawiane.

Dla nowych klientów  oraz osób, które od przynajmniej 1 roku nie posiadały w BGŻ Optima żadnych produktów finansowych i w ciągu przynajmniej 1 roku nie posiadali podpisanej umowy z bankiem BGŻOptima, bank oferuje bardzo atrakcyjnie oprocentowane lokaty w 2 wariantach: Lokatę Bezkarną oraz Lokatę Bezkompromisową. Lokata Bezkarna kierowana jest do osób z mniejszym kapitałem, ale za to oferuje wyższe oprocentowanie. Z kolei  lokata bezkompromisowa posiada nieco niższe oprocentowanie, ale umożliwia zdeponowanie znacznie większych kwot. Według wielu rankingów i recenzji  lokaty te są bardzo wysoko klasyfikowane i uznawane za jedne z najlepszych lokat na rynku – ze względu na wysokie oprocentowanie i większą od konkurencyjnych promocyjnych lokat dla nowych klientów górną granicę kwoty możliwej do zdeponowania Lokata Bezkarna często uznawana jest za jedną z najlepszych ofert tego typu. Świadczą o tym między innymi niezależne recenzje i opinie dotyczące Lokaty Bezkarnej – przykładowe opinie Lokaty Bezkarnej w BGZOptima. Zarówno lokata Bezkarna jak i Bezkompromisowa są dostępne tylko na etapie składania wniosku o konto oszczędnościowe w BGZOptima. Można założyć  tylko jedną taką lokatę.

Wszystkie produkty finansowe w BGZOptima oferowane są całkowicie przez Internet. BGŻ Optima to w pełni wirtualny oddział.

Szczegółowe informacje można uzyskać na infolinii BGZOptima:

801 280 280

+48 22 574 37 00


Zdjęcia (1)