Instytut Medycyny Praktycznej Poznań LAB

Instytut Medycyny Praktycznej Poznań LAB

Specjalistyczne centrum szkoleń dla lekarzy, oferujące kursy na ludzkich preparatach nieutrwalonych. Instytut wyposażony został w dużą salę konferencyjną, gdzie przeprowadzane są warsztaty przez wykwalifikowaną kadrę. Dzięki specjalistycznemu  i profesjonalnemu wyposażeniu sal szkolenia prowadzone są w rzeczywistości zbliżonej do warunków na sali operacyjnej. Szkolenia przeprowadzane są z różnych specjalizacji.


Zdjęcia (1)