UbezpieczenieTurystyczne.Online

Nasze ubezpieczenie turystyczne pozwoli na pokrycie kosztów leczenia za granicą na wypadek nieszczęśliwych sytuacji. Jest ono też skuteczne, gdy anulowana lub opóźniona zostaje podróż. Ubezpieczenie na wyjazd daje też możliwość ochrony bagażu, np. gdy zgubimy go w takim miejscu jak lotnisko.