oFotowoltaice

Warszawa 00-001
Szkolna

Degradacja środowiska naturalnego, której obserwatorami są nasze pokolenia oraz kończące się źródła paliw kopalnych sprawiają, iż od dłuższego już czasu patrzymy przychylniej na nabywanie energii ze źródeł odnawialnych. Szczególnie ważny jest tutaj ponadto fakt bezpieczeństwa energetycznego, które każde państwo stara się sobie zapewnić. Niekorzystnym albowiem jest usamodzielnienie się np. od gazowego monogamisty, dlatego naukowcy oraz inżynierowie, również w Polsce, starają się nakłaniać ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę i środowisko do skoncentrowania uwagi na takich źródłach energii jak wiatr, woda oraz Słońce.